Miller

Fall Arrester Falcon Edge 9m Galv Wire

SKU: 2103540

Falcon Edge ger skydd för alla arbeten på höjd. Falcon Edge är konstruerat för arbete där det finns risk för fall över en kant (kantradie ≥ 0,5 mm). Fallskyddsblocket kan användas horisontellt, vertikalt, monterat overhead och förankras i fotnivå. Falcon Edge uppfyller de strängaste säkerhetsstandarderna, inklusive EN360 Typ B, VG11 (Rev 08). Blocket har en robust design med korrosionsbeständiga interna komponenter.

8 067 kr

Add to quotelist

Product files

No files for this product.