Miller

Miller Falcon Edge Fall Protection Block

SKU: 2103596

Falcon Edge ger skydd för alla arbeten på höjd. Falcon Edge är konstruerat för arbete där det finns risk för fall över en kant (kantradie ≥ 0,5 mm). Fallskyddsblocket kan användas horisontellt, vertikalt, monterat overhead och förankras i fotnivå. Falcon Edge uppfyller de strängaste säkerhetsstandarderna, inklusive EN360 Typ B, VG11 (Rev 08). Blocket har en robust design med korrosionsbeständiga interna komponenter.

11 115 kr

Add to quotelist

Product files

No files for this product.