Standarder

Personlig skyddsutrustning

Det är arbetsgivarens ansvar att säkerställa att personlig skyddsutrustning som används på arbetsplatsen är CE-märkt och alltid ger lämpligt skydd mot den risk som arbetstagaren utsätts för.

Arbetsgivaren ansvarar för din säkerhet på jobbet

Arbetsgivarna är också ansvariga för att säkerställa att personlig skyddsutrustning finns tillgänglig där den behövs och att nödvändig utbildning ges. Regelbundna kontroller av personligt skydd som används bör göras och omedelbara åtgärder bör vidtas om obligatorisk personlig skyddsutrustning inte används. Arbetsgivaren ansvarar också för rutiner för lagring, underhåll, reparation och byte av personlig skyddsutrustning och för att säkerställa att den personliga skyddsutrustningen är i gott hygieniskt skick.

Våra produktchefer finns tillgängliga för råd angående korrekt val av skyddsutrustning.

PERSONLIGA SKYDDSUTRUSTNINGSTANDARDER

PERSONLIGT HUVUDSKYDD

EN 397

Industriella säkerhetshjälmar

EN 50365

Elektriskt isolerande hjälmar för användning på lågspänningsinstallationer

EN 14052

Högpresterande industrihjälmar

EN 812

Industriella bultlock

PERSONLIGT UTRUSTNING FÖR FALLSKYDD

EN 341

Personlig fallskyddsutrustning - Descender-enheter för räddning

EN 353

Guidade fallskydd

EN 354

Personlig fallskyddsutrustning - Nyckelband

EN 354

Personlig fallskyddsutrustning - Nyckelband

EN 358

Personlig skyddsutrustning för arbetspositionering och förebyggande av fall från höjd - Bälten för arbetspositionering och fasthållning och arbetspositioneringsband

EN 360

Personlig skyddsutrustning mot fall från höjd - Fallskjutare av infällbar typ

EN 361

Personlig skyddsutrustning mot fall från höjd - Hela selar

EN 362

Personlig skyddsutrustning mot fall från höjd - Kontaktdon.

SÄKERHETSKLASSNINGAR FÖR ARBETSKLÄDER

EN ISO 340 och EN ISO 13688

Skyddskläder - Allmänna krav

EN ISO 11612

Skyddskläder - Kläder för att skydda mot värme och låga

EN ISO 14116

Skyddskläder - Skydd mot låga - Begränsat flamspridningsmaterial

EN ISO 11611

Skyddskläder för användning vid svetsning och allierade processer

IEC 61482

Skyddskläder mot de termiska farorna med en ljusbåge

EN 13034

Skyddskläder mot flytande kemikalier - begränsad skyddsprestanda mot flytande kemikalier

EN 1149

Skyddskläder - Elektrostatiska egenskaper

EN ISO 20471

VARSELKLÄDER

EN 342

Skyddskläder - Ensembler och plagg för att skydda mot kyla

EN 343

Skyddskläder - Skydd mot regn

EN 14404

Personlig skyddsutrustning - Knäskydd för arbete i knäläge

HÖRSKYDDSSKYDDAR

EN 458

Hörselskydd - Rekommendationer för val, användning, skötsel och underhåll - Vägledning

EN 352

Hörselskydd

EN-13819 1

Hörselskydd - Testning - Del 1: Fysiska testmetoder

ANDNINGSSKYDDSENHETER

EN 136

Andningsskydd - Hela ansiktsmasker - Krav, testning, märkning

EN 140

Andningsskydd - Halvmasker och kvartsmasker - Krav, testning, märkning

EN 143

Andningsskydd - Partikelfilter - Krav, testning, märkning

EN 14387

Andningsskydd - Gasfilter och kombinerade filter - Krav, provning, märkning

EN 14594

Andningsskydd - Andningsapparat för tryckluftsledning med kontinuerligt flöde - Krav, testning, märkning

EN 149

Andningsskydd - Filtrera halvmasker för att skydda mot partiklar - Krav, testning, märkning

EN 12941

Andningsskydd - Kraftfiltreringsanordningar med hjälm eller huva - Krav, testning, märkning

EN 12942

Andningsskyddsanordningar - Elassisterade filtreringsanordningar med helmasker, halvmasker eller kvartsmasker - Krav, testning, märkning

EN 403

Andningsskydd för självräddning - Filtreringsanordningar med huva för brand från flykt - Krav, testning, märkning

EN 405

Andningsskyddsanordningar - Halvmasker med filter för att skydda mot gaser eller gaser och partiklar - Krav, testning, märkning

SÄKERHETSKLASSNING FÖR ARBETSSKOR

EN 20345

Personlig skyddsutrustning - Säkerhetsskor

EN 20347

Personlig skyddsutrustning - Skodon på arbetsplatsen

EN 15090

Skodon för brandmän

EN 17249

Säkerhetsskor med motstånd mot motorsågskärning

ASTM

ASTM är en amerikansk standard för godkännande av skyddsutrustning (American Society for Testing and Materials)

SÄKERHETSKLASSNING FÖR ARBETSHANDSKAR

EN 420

Allmänna krav på skyddshandskar

EN 1149

Skydd mot elektrostatiska egenskaper

EN 511

Skyddshandskar mot kyla

EN ISO 388: 2016

Skyddshandskar från mekaniska risker

EN ISO 374-1:2016

Skyddshandskar mot farliga kemikalier och mikroorganismer Del 1: Terminologi och prestandakrav

EN ISO 374-5: 2016

Terminologi och prestandakrav för risker med mikroorganismer

EN 407

Skyddshandskar mot termiska risker (värme och / eller eld)

EN 12477

Skyddshandskar för svetsare